Osadnicy

Brama osady

Chata rybaka

Chata szkutnika

Pomost osady

Półziemianka A

Chata garncarza

Sieciarnia

Wędzarnia

Chata wikliniarza

Chata kowala

Chata bartnika

Półziemianka B

Chata zielarki

Brama osady