Plan Osady

Zbudowanie osady rybackiej ma na celu stworzenie w obszarze miasta Rybnika miejsca o charakterze kulturalno-dydaktycznym, przedstawiającym warunki funkcjonowania jego pierwszych mieszkańców.

Plan koncepcyjny osady uwzględnia jej podział pod względem historycznym na 3 zasadnicze epoki.

Epoka zbieracko-łowiecka obejmuje okres pojawienia się na tych ziemiach pierwszych ludzi, przedstawia pierwsze pomniki tworzącej się kultury, wierzeń i codziennych zajęć.

Epoka agrarna obejmuje okres przybycia do środkowej Europy z południa pierwszych społeczeństw rolniczych [około 7000 lat temu]

Epoka osadnicza – obejmuje pierwsze dokumentowane przejawy osadnictwa na terenie Rybnika. Na terenie osady znajduje się zrekonstruowana zabudowa i urządzenia, sięgające XI wieku, przedstawiające wybrane profesje i ich kontekst historyczny.

Wybierz kolorowy obszar na mapie poniżej aby przejść na szczegółowy opis przygotowanych stanowisk dla danej epoki.