Kontakt

Stowarzyszenie Osada Rybniki

Dyżury Stowarzyszenia Osada Rybniki odbywają się w siedzibie rybnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szafranka 7, w każdą środę pomiędzy godzinami 17:00 a 19:00