Bądź z nami, czyli jak zostać członkiem Stowarzyszenia

By z nami realizować projekt, można:

1. Wystąpić o członkostwo w stowarzyszeniu OSADA RYBNIKI, przedtem zapoznając się z celami i zadaniami które sobie postawiliśmy. Zawarliśmy je w regulaminie działania organizacji. Informacją uzupełniającą jest opublikowana treść wpisu do ewidencji stowarzyszeń. Wszystkie te dokumenty znajdziecie także na podstronie w zakładce kontakt. Członkostwo upoważnia do uczestnictwa w organach decyzyjnych stowarzyszenia.

2. Być sympatykiem stowarzyszenia, uczestniczyć w jego pracach, posiadając wyłącznie głos doradczy.