O tym skąd pomysł, czyli po co nam to

W 2017 roku, członkowie Forum Obywateli Rybnika podsumowywali efekty swoich działań i konstruowali plany następnych. Wśród nich, pojawił się pomysł stworzenia miejsca w Rybniku, które oddałoby klimat i warunki życia naszych pra… pra.
W marcu 2022, FOR przekształcił się w stowarzyszenie OSADA RYBNIKI, którego członkowie kontynuują realizację wcześniej założonych celów.
Krok po kroku konsekwentnie realizujemy poszczególne etapy, choć przyznać trzeba, że były chwile zwątpienia, no, ale jesteśmy tu i teraz.
Z początkiem sierpnia, uruchamiamy stronę internetową, w której zawarliśmy wszystkie niezbędne informacje, co do celu, wizji, przyszłego działania stowarzyszenia i osady. Daje ona możliwość wzajemnej wymiany korespondencji, zgłaszania chęci przynależności “do rodziny”, zgłaszania nowych pomysłów, prezentowania swoich możliwości i oczekiwań.


Będąc zafascynowani tym pomysłem, z początku, nie słyszeliśmy pytań sceptyków, “komu jest to potrzebne, jest tyle współczesnych potrzeb, a wy babrzecie się w spawach które mało kogo obchodzą”. Pytanie istotne, na które trzeba odpowiedzieć, zatem komu?
Z pewnością tej części rybniczan, która uważa się za patriotów tej ziemi, jest do niej przywiązana, obdarzają ją serdecznym uczuciem gdziekolwiek jest, chce, by wszystkie dobre cechy, które wypracowało to społeczeństwo, odziedziczyły następne pokolenia.

Uważamy, że dla potrzeb prawidłowej egzystencji i rozwoju współczesnego społeczeństwa istotna jest znajomość jego historii, tradycji, obyczaju i sposobu życia, w przestrzeni całej historii miasta, historii 45 pokoleń jego mieszkańców, ich pracy, starań, sukcesów, jak i niepowodzeń, które z prostej osady, zbudowały nasz piękny Rybnik, a osada którą chcemy stworzyć, ma być możliwie najbardziej prawdopodobnym początkiem tej historii.
Dodatkowym argumentem jest fakt, że pozostało niewiele fizycznych dowodów opisujących wczesną historię Rybnika, między innymi za sprawą działań niektórych włodarzy miasta. Jak piszą uznani archeologowie śląscy Mirosław Furmanek i Sławomir Kulpa “szczególnie dotkliwy w przypadku badań nad początkami i rozwojem Rybnika, jest niezadawalający stan badań w rejonie Starego Miasta. Znaczna część tego obszaru nie była poddana wyprzedzającym badaniom ratowniczym w trakcie licznych inwestycji odbywających się na tym terenie”. Ujawniają również, że jeżeli prace archeologiczne były prowadzone, to często nieprofesjonalnie /np. pod kierunkiem F. Maurera/, przez co eksploracja koparką doprowadziła do zniszczenia występujących tu grobów i tylko dzięki interwencji dyrektora muzeum Bogdana Klocha, który doprowadził do przerwania prac, uniknięto dalszych, nieodwracalnych zniszczeń.
Podsumowując, osada i to co się w niej dzieje, ma z dużą dozą prawdopodobieństwa oddawać atmosferę
“tamtych czasów” i być miejscem, w którym współcześni rybniczanie będą mogli “zakosztować” życia swoich przodków, odkrywając, że to ludzie mądrzy, zaradni, pokonujący trudności niewiele różniące się od dzisiejszych, choć oczywiście w innej skali. Uważamy, że jest to szczególnie istotne dla młodych rybniczan.
Z wiarą, że nam się uda, zapraszamy wszystkich chcących wziąć udział w tej przygodzie, do współpracy.